Veiligheidsschoenen
PRO ZONE   - FR | NL

MTS Normen

Veiligheidsnormen en hun aanduidingen

Voor ieder geproduceerde schoen, stelt MTS zich verantwoordelijk voor haar aansprakelijkheid en bewijst het : de vermelding op elk product geeft de naleving aan van de Europese veiligheidsnormen, comfort en duurzaamheidsnormen gedefinieerd in de wet en gecontroleerd door een instantie erkend door het Ministerie van Arbeid (CTC) die verwijst naar de Brusselse autoriteiten, in overeenstemming met de Europese richtlijn DIR 89/686/CEE. Deze indicatie van de naleving vormt een absolute responsgarantie aan de beschermingscriteria's vereist door de gebruiker.

AANDUIDING VAN DE RISICO'S GEDEKT DOOR DE VEILIGHEIDSSCHOEN

1. ETIKET AANGEBRACHT OP DE TONG
2. AANDUIDING OP DE ZOOL
Weerstand van de zool tegen het glijden src norm

Standard EN 13287, a compulsory part of standard EN ISO 20345:2011 SRC.
De veiligheidsnormen

De MTS schoenen voldoen aan de vereisten van de normen.

EN ISO 20345:2004

EN ISO 20345:2007 SRC

EN ISO 20345:2011 SRC

Trouw aan onze verbintenissen om U altijd meer dan veiligheid te geven, eisen we meer van de MTS schoenen en gaan altijd veel verder dan de minimums vereist door de voorschiften :